گردشگری تالابی، شهرستان ماکو – کویرها و بیابان‌های ایران

دسته بندی: پزشک

E. تالاب آغ گل، ماکو

تالاب آغ گل، ماکو
تالاب آغ گل، ماکو

از نظر تقسیمات کشوری این تالاب در حوزه شهرستان ماکو و در شمال شرقی آن واقع شده است و در مجاورت رودخانه ارس قرار دارد. ارتفاع این تالاب از سطح دریا ۷۹۹ متر است. آغ گل تالابی فصلی است و در بهار و زمستان ها پر آب است ولی در تابستان و اوائل پاییز خشک می‌شود. هنگام پرآبی و وقتی میزان آب آن به حداکثر می‌رسد، آب از بخش جنوبی و از حاشیه روستای قره بلاغ از حوزه تالاب خارج شده و به طرف دشت زنگنه جاری می‌شود. آبگیری تالاب بطور عمده از ارتفاعات غربی و شمالی تامین می‌گردد. علاوه بر آن چشمه‌های موجود در تالاب نیز بطور همیشگی کمی از آب تالاب را تأمین می‌کنند اما به دلیل آنکه میزان تبخیر در تابستان زیادتر است، تالاب خشک می‌شود.

این تالاب از شمال به جاده شوسه آغ گل و خزر، از مغرب به روستای آغ گل و رشته کوه‌های مرتفع مولی، از شرق و شمال شرقی به رشته کوه قره بلاغ و از جنوب به زمین‌های شوره زار قره بلاغ و جاده شوسه آغ گل به پل دشت محدود می‌شود. مساحت این تالاب در حدود ۴۷۵ هکتار، حداکثر طول آن ۴۵۰۰ متر و حداکثر عرض آن ۲۷۵۰ متر است. عمق متوسط تالاب ۵۵ سانتیمتر و حداکثر عمق آن ۷۰ سانتی متر است.

تالاب آغ گل، ماکو
تالاب آغ گل، ماکو

دسترسی به تالاب آغ گل از طریق جاده پل‌دشت در فاصله ۲۷ کیلومتری شرق ماکو امکان‌پذیر است. بعد از طی کردن ۲۲ کیلومتر در این مسیر، به امتداد جاده مرزی پل‌دشت به روستای دیم قشلاق می‌رسید. پس از طی ۲۹ کیلومتر در امتداد این جاده و رسیدن به جاده شوسه‌ی دشت زنگنه و طی ۱۶ کیلومتر در این جاده به محدوده تالاب آغ گل می‌رسید.