کشف دیوار دفاعی عصر مفرغ در تپه نادری شیروان

دسته بندی: پزشک

آثار معماری و دو تدفین مربوط به اواخر عصر آهن (نیمه اول هزاره اول پیش از میلاد) در دامنه تپه نادری شیروان شناسایی و بقایای یک دیوار بزرگ خشتی مربوط به عصر مفرغ در پای دامنه جنوبی تپه کشف شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علی‌اکبر وحدتی،

The post کشف دیوار دفاعی عصر مفرغ در تپه نادری شیروان appeared first on طیف.