قله های کاشان

دسته بندی: پزشک  
شهرستان کاشان واقع در شمال استان اصفهان واقع گردیده است.

قرار گرفتن کاشان درمنطقه کوهپایه موجب شده تا از یک طرف به کوههای مرکزی ایران متصل باشد

و از طرف دیگر به کویر مرکزی ایران که باعث می شود کاشان به نقاط دیدنی جالبی در طبیعت کوه و

 کویر نزدیک باشد.
نمودار قله های کاشان و اطراف:   جدول ارتفاع قله های کاشان :

۱ کرکس ۳۹۲۵
۲ شاهین ۳۷۵۰
۳ زیرپل ۳۶۳۰
۴ گرگش ۳۶۰۳
۵ چال ۳۵۵۰
۶ کوه خدا ۳۵۵۰
۷ غلبه شاه ۳۴۹۳
۸ اردهال(دومیر) ۳۴۶۵
۹ کمر سیاه ۳۴۵۰
۱۰ لالی وان ۳۳۵۰
۱۱ ویلیجیا ۳۳۳۰
۱۲ لاک پشتی ۳۲۸۰
۱۳ انگوره ۳۲۵۰
۱۴ سراتستون ۳۲۵۰
۱۵ ویشنگ ۳۲۵۰
۱۶ اسبی ۳۲۲۵
۱۷ جبار ۳۲۲۵
۱۸ پنجه علی ۳۲۲۵
۱۹ هشاش ۳۲۱۰
۲۰ ارشد ۳۱۹۹
۲۱ قلعه وشاق ۳۱۱۰
۲۲ مارفیون ۳۰۵۰
۲۳ سیاه کوه دره ۳۰۲۰
۲۴ ریزنده ۲۹۸۰
۲۵ اژدره ۲۹۵۰
۲۶ قلعه تایین ۲۷۰۰
۲۷ هفت کتل ۲۶۵۰
۲۸ کش قبله ۲۶۰۰
۲۹ کلنگ ماران دوست ۲۲۲۰
۳۰ بزریش ۲۱۵۰
۳۱ سیرو ۱۷۵۰
۳۲ قوقو  
۳۳ لارها  
۳۴ یخ انبار  

چنانچه موردی از قلم افتاده ویا اطلاعات تکمیل کننده دارید خوشحال میشم در نظرات اعلام کنید.

قله گرگش
موقعیت قله گرگش:


مسیر صعود به قله گرگش:

برای صعود به قله گرگش چهار مسیر وجود دارد:

۱-مسیر روستای قزاآن

۲-مسیر روستای قهرود

۳-مسیر روستای کامو (شکل زیر)

۴-مسیر روستای آرزانِ برزک

این قله در زمستان برف گیر بوده وتجهیزات و لباس مناسب لازم دارد.

دانشگاه کاشان رصدخانه ای دراین قله احداث نموده است.