بازدید از روستای سرهنگ آباد زواره همراه با عکسهای برنامه

دسته بندی: پزشک  

در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۹۵ همراه با دو تن از دوستان در ساعت ۶ صبح  از اصفهان به طرف شهر زواره اردستان حرکت کردیم مسیراصفهان تا اردستان و سپس زواره.
از آنجا که دوست خوبمان آقا هادی نیز قرار بود در این سفر ما را همراهی کند در زواره ایشان نیز به ماپیوستند همچنین دو خانم گردشگر نیز که قصد دیدن روستای سرهنگ آباد را داشتند نیز به ما ملحق شدند . دوستان گردشگرمان توسط خودرو وانت و بقیه دوستان با دوچرخه آماده حرکت شدند.

در ساعت ۸ صبح پس از صرف صبحانه به طرف روستای سرهنگ آباد حرکت کردیدفاصله زواره تا روستا حدود ۳۵ کیلومتر است که پس از حدود ۱۸ کیلومتر که از زواره دور می شویم به خروجی سرهنگ آباد می رسیم که تابلو آن مشخص است.
از ابتدای خروجی پس از طی مسافت ۱۰ کیلومتر جاده آسفالت تمام می شود و ادامه راه جاده ای خاکیست و در مسیر خاکی امامزاده ای بر روی تپه ها در سمت راستمان قراردارد 

و در انتهای جاده خاکی روستای سرهنگ آباد است . پس از پارک خودرو در روستا ادامه راه را پیاده از میان کوچه باغهای روستا پیمودیم 

پس از طی حدود ۱۵ دقیقه پیاده روی میرسیم به کاخ سرهنگ آباد که به دلیل تخریب توسط جویندگان گنج و غارتگران آثار تاریخی به مخروبه ای تبدیل شده است .

در کنار کاخ چشمه ای وجود دارد که گروه در کنار این چشمه توقف کرد و برای ناهار و استراحت و نماز در این مکان ساکن شدیم 

مکان استراحت و راه رسیدن به این مکان دارای چشم انداز خوبی است و محلی دنج برای گزران یک روز تعطیل می باشد . 

گروه پس از چند ساعتی استراحت و صرف ناهار برای برگشت آماده و روستا را ترک کردیم و در ساعت ۱۶:۰۰ به شهر زواره وارد شدیم در زواره پس از خداحافظی از آقا هادی و دوستان گردشگرمان راه خود را تا اصفهان ادامه دادیم و برنامه امروز در ساعت ۱۸:۰۰ به پایان رسید