اولین اقامتگاه بومگردی شهرضا افتتاح شد

دسته بندی: پزشک

شهرضا، اصفهان- ایرنا – اولین اقامتگاه بومگردی شهرستان شهرضا به مساحت یک هزار متر مربع و با سرمایه ای افزون بر ۱۰میلیارد ریال افتتاح شد. منبع

The post اولین اقامتگاه بومگردی شهرضا افتتاح شد appeared first on طیف.